HYUNDAI GRAND i10

1.2 MT Base

333.000.000

1.2 MT

374.000.000

1.2 AT

406.000.000

HYUNDAI GRAND i10 SEDAN

Sedan 1.2 MT Base

353.000.000

Sedan 1.2 MT

394.000.000

Sedan 1.2 AT

419.000.000

HYUNDAI ACCENT

1.4 MT Base

450.000.000

1.4 MT

495.000.000

1.4 AT

524.000.000

1.4 AT Đặc biệt

565.000.000

HYUNDAI ELANTRA 2019

1.6 MT

565.000.000

1.6 AT

640.000.000

2.0 AT

684.000.000

1.6 Turbo

749.000.000

HYUNDAI KONA

2.0 Tiêu chuẩn

621.000.000

2.0 Đặc biệt

684.000.000

1.6 Turbo

735.000.000

HYUNDAI TUCSON 2019

2.0 Tiêu chuẩn

799.000.000

2.0 Đặc biệt

878.000.000

1.6 Turbo

932.000.000

2.0 Dầu Đặc biệt

940.000.000

HYUNDAI SANTAFE

Phiên bản động cơ xăng

2.4 Tiêu chuẩn

1.015.000.000

2.4 Đặc biệt

1.160.000.000

2.4 Premium

1.215.000.000

Phiên bản động cơ dầu

2.2 Tiêu chuẩn

1.075.000.000

2.2 Đặc biệt

1.220.000.000

2.2 Premium

1.275.000.000

HYUNDAI SOLATI

2.5 MT

1.000.000.000